Kunst&Klant

Kunst is in staat diepe indruk te maken op de mensen die ermee in aanraking komen. Kunst dóet iets. Brengt iets teweeg. Iets dat zich niet zomaar laat definiëren omdat de precieze betekenis zo persoonsafhankelijk is - maar dat wel als heel waardevol wordt gezien. Kunst verrast en ontregelt, weet wereldbeelden te veranderen, emotioneel te raken, tot tranen te roeren en tot grote hoogten te tillen, samen te brengen en te inspireren.
 

Kunst is voor veel mensen belangrijk. Maar het enorme belang dat deze mensen op hun beurt voor de kúnsten hebben, blijft vaak onderbelicht.  Zowel kunstorganisaties als individuele kunstenaars hebben hun publiek keihard nodig. En zeker niet alleen omdat ze, in het kader van de eigen-inkomstennorm, de broodnodige entreekaarten afnemen; maar júist omdat een zorgvuldig geselecteerd publiek essentieel is om je artistieke doelen te kunnen realiseren:  kunst bestaat immers in de ervaring ervan.

 

Kunst & Klant richt zich op het verstevigen van de verbinding tussen het kunstenaanbod en publiek. En op het versoepelen van de communicatie tussen beide. Op uiteenlopende manieren en in verschillende vormen: advies, onderzoek en onderzoeksondersteuning, cursussen en artikelen.

 

De website wordt de komende tijd nog flink uitgebreid, maar deze uitgeklede versie bevat alvast enige informatie. Mail voor vragen: info@kunstenklant.nl